Câu chuyện của tôi

Hãy để lại chia sẻ về những thăng hoa cũng như thăng trầm của bạn khi đến với ngành CNTT này với FullStack nhé, chúng tôi luôn muốn nghi nhận cũng như chia sẻ cùng các bạn!